Predica din Krefeld - Zurich - 30 august 2020


Cuvântul de introducere din Ps. 91: „...”. Şi eu doresc să-i salut pe toţi călduros. Îi suntem mulţumitori Domnului Dumnezeului nostru din toată inima şi pentru această duminică. De cincizeci de ani ultima duminică din lună este cunoscută ca fiind o duminică în care aveam adunare în Zürich. Suntem mulţumitori că în toţi anii trecuţi am putut ţine aceste adunări. Suntem mulţumitori şi pentru faptul că acum prin internet, de la Zürich sau de la Krefeld putem îngriji întreaga lume. Şi pentru aceasta suntem mulţumitori din toată inima. Fraţii din Austria şi de pretutindeni ne transmit saluturi. Fratele Schmidt care este aici vă salută şi el călduros pe toţi. De peste cincizeci de ani noi Îi slujim Domnului împreună şi suntem într-o legătură interioară; de asemenea şi cu fraţii noştri din Austria, Elveţia, din întreaga Europă şi de pe întregul pământ.

Vazut ultima data