Predica din Krefeld - 5 martie 2016


Cuvântul de introducere din Isaia 45:18-25:„Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul, şi nu este altul! Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colţ întunecos al pământului. Eu n-am zis seminţei lui Iacov: «Căutaţi-Mă în zadar!» Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. Strângeţi-vă, veniţi şi apropiaţi-vă împreună, voi cei scăpaţi dintre neamuri!

N-au nici o pricepere cei ce îşi duc idolul de lemn, şi cheamă pe un dumnezeu care nu poate să mântuiască. Spuneţi-le şi aduceţi-i încoace ca să se sfătuiască unii cu alţii!

Vazut ultima data