Predica din Krefeld - 6 mai 2017


Cuvântul de introducere din 2 Tes. 2:9-14:„Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toţi  Ncei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos. Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră”.

Vă salut pe toţi în scumpul şi sfântul Nume al Domnului şi Mântuitorului nostru iubit. Suntem mulţumitori că ne putem aduna în acest mod ca să ascultăm Cuvântul sfânt și scump al lui Dumnezeu în forma lui originală. Nu ascultăm şi nu vestim nişte interpretări sau explicații ci Cuvântul proaspăt descoperit de la tronul lui Dumnezeu, așa cum a fost descoperit prorocilor şi apostolilor prin inspiraţia Duhului Sfânt. Aşa cum este scris, „bărbaţi sfinţi au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Pet. 1:21). Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu că El a condus totul în acest mod pentru ca noi să putem crede aşa cum este scris în Scriptură.

Vazut ultima data