Predica din Krefeld - 2 februarie 2019


Cuvântul de introducere din Ier. 9:23-24: „...”. Dumnezeu este credincios. Suntem mulţumitori că ne putem aduna împreună nederanjaţi ca să ascultăm Cuvântul sfânt, scump şi preţios al lui Dumnezeu. Suntem mulţumitori că putem fi în legătură cu Dumnezeu şi unii cu alţii. Suntem în legătură cu fraţii de pe întregul pământ pentru că noi ascultăm şi credem Cuvântul lui Dumnezeu din toată inima şi îl primim descoperit. Am putea aminti multe teme. Vedem ce se petrece în întreaga lume şi ştim că semnele timpului vorbesc o limbă foarte clară. Domnul a zis: „Când veţi vedea întâmplându-se toate aceste lucruri, ridicaţi-vă capetele căci știți că izbăvirea trupurilor voastre se apropie”. Şi noi vom fi luaţi în slavă la Domnul. Dacă auzi ce intenţii are China care doreşte să însămânţeze seminţe ce vor fi utilizate în cadrul unui experiment ce vizează cultivarea legumelor în mediu închis pe suprafaţa Lunii... Tot ei mai vor să construiască o clădire de 1000 m înălţime, 1000 m lăţime şi vor să capete renume mondial. Dacă auzi ce intenţii au toate naţiunile şi ce se petrece, nedumerire şi neajutorarea stăpânesc peste tot

Vazut ultima data