Predica din Krefeld - 6 iulie 2008


 

Ewald Frank

 

Fiţi bineveniţi în Numele scump al Domnului nostru. Haideţi să începem această adunare cu cântarea minunată, nr. 33: „Dacă umblăm în Domnul şi Cuvântul lui Dumnezeu este steaua noastră”. Cu această ocazie aş dori să mulţumesc conducătorului corului nostru, cântăreţilor şi muzicienilor. Oamenilor le place, şi este o mare binecuvântare. Cântarea 33.

 

Dacă umblăm în Domnul,

Şi Cuvântul lui Dumnezeu este steaua noastră

O, cum piere întunericul şi groaza

Căci EL conduce fiecare pas

Harul Său este cu noi

Cu toţi aceia care Îl urmează şi se încred [ în EL ].

 

Ref : A-L urma şi a te încrede [ în EL ]

Duce la biruinţă şi la a vedea [...]

Dacă vrei pace în suflet

Trebuie sa-L urmezi şi să te încrezi [ în EL ] 

 

Nicio umbră nu se iveşte,

Fiecare nor piere

Când zâmbetul Său bucură sufletul.

Nici îndoiala, nici durerea

Nu pot înfricoşa inima,

Când noi ne încredem şi ascultăm mereu.

 

Nu ne apasă nicio povară,

Pe care să nu o poată înţelege şi EL;

Vazut ultima data