Predica din Krefeld - 1 iulie 2012


[Un frate: (...) Isaia 55.10-11: „Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele”.]

Să cântăm cântarea „Vino de sus, vino Duh al Domnului”. [Se cântă cântarea (...) Se cântă cântarea „Crede numai” (...)]. Amin. Amin. Vă rog să luaţi loc.

Ceea ce am citit şi am auzit în cuvântul de introducere poate deveni realitate numai dacă noi îl credem, dacă îl primim prin credinţă. Dacă este numai citit şi noi nu-l primim prin credinţă, atunci trece pe lângă noi. Haideţi să-l primim prin credinţă: atunci împlineşte în noi toţi scopul pentru care a fost trimis. Fraţi şi surori, eu cred că noi am înţeles de ce ne-a fost trimis Cuvântul lui Dumnezeu în acest timp: pentru ca noi să credem cum zice Scriptura, să primim învăţătură divină şi descoperire şi în felul acesta să fim informaţi despre Dumnezeu şi voia Sa şi să fim puşi în rânduială prin harul Său.

Vazut ultima data