Predica din Krefeld - 3 aprilie 2010


 

Este doar harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat, că noi am putut fi salvaţi şi eliberaţi prin sângele Mielului. Dorinţa noastră este după Acela care ne-a iubit atât de mult şi ne-a răscumpărat prin Sângele Lui sfânt şi scump. Inimile noastre ar trebui să fie pline de mulţumire şi bucurie.

Acum dorim să ne ridicăm şi să citim primele cinci versete din Psalmul 103. După aceea fratele Borg se va ruga cu noi. Citim din Psalmul 103 de la v.1 la v.5: „Binecuvântează, suflete,  pe Domnul şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare. El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul”.Amin!

Haideţi să ne rugăm împreună. [Se roagă fratele Borg].

Cântăm cântarea: „Crede numai”. Şi cântarea: „Îl iubesc”. Apoi cântarea: „Tu eşti vrednic”. Amin.

Luaţi loc! Noi avem prioritatea deosebită să ne putem aduna aici în Numele Domnului, să ascultăm Cuvântul Lui sfânt şi scump, să-L credem, să ne fie descoperit şi după aceea, să şi trăim conform acestui Cuvânt. V-a fost spus deja un „Bun venit”. [Sunt anunţaţi vizitatorii şi se aduc saluturile].

Vazut ultima data