Scrisoare Circulara - 2008 Decembrie

Scrisoare Circulara - 2008 Decembrie

 

 

Doresc să transmit salutări deosebite în Numele scump al lui Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru, tuturor fraţilor şi surorilor din întrega lume, împreună cu un pasaj din Efes.1:1-14: 

 

„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui... În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, pe care l-a răspândit din belşug peste noi…În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărîrea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale…”

 

Vazut ultima data