Scrisoare circulara - 1996 aprilie

Scrisoare circulara - 1996 aprilie

 

        Vă salut pe toţi din toată inima, pe cei de aproape şi de departe, în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu cuvîntul din Apocalipsa 1 de la vers. 17b-18:

      ”Nu te teme! EU sînt Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost   

        mort, şi iată că sînt viu în vecii vecilor. EU ţin cheile morţii şi ale  

        Locuinţei morţilor.”

 

        Expresia “Nu te teme!” o găsim de peste şaptezeci de ori în Biblie, începînd de la Avraam în Genesa 15, 1 pînă la Apocalipsa. Domnul a mijlocit adăpost şi încredere în toate timpurile pentru ai Lui cu cuvintele “Nu te teme!”. Mai ales în evanghelii, întîlnim “Nu te teme” şi “Crede numai” în diferite situaţii. Şi astăzi mai găsim mîngîiere în aceste cuvinte, indiferent în ce stare ne aflăm.

 

Vazut ultima data