Locul ales de Dumnezeu pentru inchinare

Locul ales de Dumnezeu pentru inchinare

Să rămânem un moment în picioare şi să ne aplecăm capetele. În timp ce capetele noastre sunt aplecate, şi eu sper că şi inimile, vreau să întreb câţi sunt în seara aceasta aici şi doresc să mă rog pentru ei, pentru că au o problemă deosebită. Ridicaţi doar mâna şi spuneţi: „O, Dumnezeule, dă-mi în seara aceasta ceea ce doresc eu mai mult.“ Domnul să vă binecuvânteze.

Tatăl nostru ceresc, în timp ce noi ne apropiem acum în smerenie de tronul Tău de har, pătrundem prin credinţă în acel domeniu unde sunt adunaţi Dumnezeu, îngerii, heruvimii şi toate celelalte cete cereşti. EL a spus că nici o vrabie nu cade pe pământ fără ştirea Tatălui ceresc. Cu atât mai mult El ştie că aici sunt adunaţi sute de oameni care şi-au aplecat capetele şi care Te cheamă în ajutor pentru diferite probleme. Tată, priveşte lumea care suferă astăzi, căci noi suntem un popor nevoiaş.

Eu mă rog, o, Dumnezeule, pentru că noi ne-am adunat aici ca să-Ţi exprimăm credinţa noastră într-un Dumnezeu viu care ascultă rugăciuni. Noi am ieşit afară din lumea celor netăiaţi împrejur la inimă şi urechi ca să trăim o viaţă pentru Tine şi să mărturisim credinţa noastră în Tine. Noi ne-am ridicat mâinile în seara aceasta pentru a aduce la exprimare că suntem în nevoi. Dumnezeule scump, împlineşte toate nevoile lor.

Vazut ultima data