Uniţi sub un singur Cap

Uniţi sub un singur Cap

Să rămânem în picioare pentru rugăciune. O, Dumnezeule, Tatăl nostru, Îţi mulţumim încă o dată pentru privilegiul pe care-l avem de a ne aduna împreună şi de a ne ruga. Tu ai făgăduit că vei asculta din cer şi vei răspunde rugăciunilor noastre şi vei vindeca ţara. Şi, Dumnezeule, nu a existat nicio ţară care să aibă nevoie de vindecare mai mult decât cea în care trăim noi. Şi noi ne rugăm ca Tu s-o vindeci trimiţând o trezire de modă veche, tămăduind-o de bolile ei trupeşti şi duhovniceşti. Îngăduie, Doamne! Tu ne-ai dat hrană din belşug, haine bune, dar noi tânjim după auzirea cuvântului Domnului! Tu ai spus în Cuvânt că vor veni zile de foamete, când oamenii vor umbla de la sud la nord şi de la est la vest căutând să audă cuvântul lui Dumnezeu, şi nu-l vor găsi. O, Dumnezeule, unge Tu pe slujitorii Tăi cu o ungere proaspătă. Doamne, fie ca noi să mergem cu Cuvântul pe teren şi să însămânţăm adevăratul Cuvânt. Dacă nu este aruncată sămânţa Cuvântului, nu va fi nicio recoltă. Cât este ziuă, dă-ne putere să semănăm sămânţa vieţii în milioane de oameni care pier fără ea. Te rugăm în Numele Lui şi pentru slava Lui. Amin. Vă puteţi aşeza.

Vazut ultima data