1. Te înalţ, Doamne, căci m-ai ridicat, şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să se bucure de mine.

2. Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi Tu m-ai vindecat.

3. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuinţa morţilor, Tu m-ai adus la viaţă din mijlocul celor ce se pogoară în groapă.

4. Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel Sfânt!

5. Căci mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: seara vine plânsul, iar dimineaţa veselia.

6. Când îmi mergea bine, ziceam: „Nu mă voi clătina niciodată!”

7. Doamne, prin bunăvoinţa Ta mă aşezasei pe un munte tare dar Ţi-ai ascuns Faţa, şi m-am tulburat.

8. Doamne, eu am strigat către tine, şi m-am rugat Domnului, zicând:

9. „Ce vei câştiga dacă-mi verşi sângele, şi mă pogori în groapă? Poate să Te laude ţărâna? Poate ea să vestească credincioşia Ta?

10. Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă!” -

11. Şi mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale, şi m-ai încins cu bucurie,

12. pentru ca inima mea să-Ţi cânte, şi să nu stea mută. Doamne, Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda!