1. Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului.

2. Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre.

3. Ziceţi lui Dumnezeu: „Cât de înfricoşate sunt lucrările Tale! Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.

4. Tot pământul se închină înaintea Ta, şi cântă în cinstea Ta, cântă Numele Tău. -

5. Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoşat este El, când lucrează asupra fiilor oamenilor!

6. El a prefăcut marea în pământ uscat, şi râul a fost trecut cu piciorul: atunci ne-am bucurat în El.

7. El stăpâneşte pe vecie, prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui! -

8. Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui!

9. El ne-a păstrat sufletul cu viaţă, şi n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.

10. Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul.

11. Ne-ai adus în laţ, şi ne-ai pus o grea povară pe coapse.

12. Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă: dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.

13. De aceea, voi merge în Casa Ta cu arderi de tot, îmi voi împlini juruinţele făcute Ţie,

14. juruinţe, care mi-au ieşit de pe buze, pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtoare.

15. Îţi voi aduce oi grase, ca ardere de tot, cu grăsimea berbecilor, voi jertfi oi împreună cu ţapi. - (Oprire).

16. Veniţi de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi voi istorisi cei a făcut El sufletului meu.

17. Am strigat către El cu gura mea, şi îndată lauda a fost pe limba mea.

18. Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.

19. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.

20. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea, şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!