Capitolul:

1. Lui Efraim îi place vântul şi aleargă după vântul de răsărit; zilnic măreşte minciuna şi înşelătoria; face legământ cu Asiria, şi duc untdelemn în Egipt.

2. Domnul este în ceartă şi cu Iuda, şi va pedepsi pe Iacov după purtarea lui: îi va răsplăti după faptele lui.

3. Încă din pântecele mamei, a apucat Iacov pe fratele său de călcâi, şi în puterea lui, s-a luptat cu Dumnezeu.

4. S-a luptat cu îngerul, şi a fost biruitor, a plâns şi s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel, şi acolo ne-a vorbit Dumnezeu.

5. Domnul este Dumnezeul oştirilor; Numele Lui este Domnul.

6. Tu dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea şi iubirea, şi nădăjduieşte totdeauna în Dumnezeul tău.

7. Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă. Îi place să înşele.

8. Şi Efraim zice: „Cu adevărat, m-am îmbogăţit, am făcut avere; şi în toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nici o nelegiuire care să fie un păcat.”

9. Şi totuşi, Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, din ţara Egiptului, şi până acum; Eu te voi face să locuieşti iarăşi în corturi, ca în zilele de sărbătoare!

10. Eu am vorbit proorocilor, am dat o mulţime de vedenii, şi am spus pilde prin prooroci.

11. Dacă Galaadul s-a dedat la slujba idolilor, Galaadiţii vor fi nimiciţi negreşit. Ei jertfesc boi în Ghilgal: de aceea, altarele lor vor ajunge nişte mormane de pietre, pe brazdele câmpiilor.

12. Iacov a fugit odinioară în câmpia lui Aram, Israel a slujit pentru o femeie, şi pentru o femeie a păzit turmele.

13. Dar, printr-un prooroc a scos Domnul pe Israel din Egipt, şi printr-un prooroc a fost păzit Israel.

14. Efraim a mâniat rău pe Domnul: dar Domnul său va arunca asupra lui sângele pe care l-a vărsat, şi-i va răsplăti ocara, pe care I-a făcut-o.