Predica din Krefeld - 3 octombrie 2004


Laudă, onoare şi slavă să fie adusă Domnului, Dumnezeul veşnic credincios care-şi strânge poporul Său din toate popoarele, limbile şi neamurile, şi vorbeşte cu noi. Şi de multe ori mie şi nouă tuturor ni se pare că atunci când se predică Cuvântul, lucrul acesta se face în slăbiciune. Însă puterea nu stă în glasul predicatorului. Puterea, viaţa, este în Cuvânt. Când este primit Cuvântul, atunci se descoperă puterea şi viaţa care este în Cuvânt.

Este atât de minunat că nu numai noi ne adunăm aici ci întreaga lume poate să aibă parte de ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Şi noi toţi ştim despre ce este vorba. Nu sunt prezentate răstălmăciri ale Cuvântului, care conduc în multe neînţelegeri şi care au dat naştere la diferite denominaţiuni în cadrul creştinismului. Întotdeauna o răstălmăcire a unui Cuvânt a adus la viaţă o nouă denominaţiune. Dar prin Cuvântul original este adusă la viaţă Biserica – Biserica Dumnezeului Celui Viu.

Vazut ultima data