Predica din Krefeld - 6 septembrie 2009


Iubitul Domn, Tu Dumnezeul veşnic credincios, noi privim din nou la tronul Tău de har şi ne aducem aminte de Psalmul 1. Ajută-ne o Doamne, să fim sădiţi lângă apele vieţii, ca să aducem multă roadă, căci Tu Însuţi ai zis ca noi să aducem roade, şi roadele noastre să rămână. Iubitule Domn, Tu să ai drumul Tău cu noi toţi, astăzi şi apoi tot timpul, până când noi vom vedea împlinit tot ce am crezut. Fii Tu cu noi, călăuzeşte-ne, vorbeşte-ne şi lucrează într-un mod supranatural. Cuvântul Tău să nu se întoarcă fără rod, ci să împlinească scopul pentru care Tu L-ai trimis! Noi Ţi-am adus totul şi te rugăm să fii cu noi în Numele lui Isus! Amin! Luaţi loc! Noi aducem multe mulţumiri Domnului şi Dumnezeului nostru pentru harul şi credincioşia Lui, pentru tot ce a făcut El deja. Am auzit azi, la birou, nişte mărturii minunate despre lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu. Noi ne bucurăm fiindcă în timpul nostru Domnul Dumnezeu se dovedeşte într-un mod supranatural. Noi trăim încă în zilele biblice. Este frumos că odată cu plecarea fratelui Branham nu s-a terminat totul, ci Dumnezeu a început o fază nouă. Cu adevărat, prin harul lui Dumnezeu noi vestim acelaşi Cuvânt şi purtăm acelaşi mesaj. Ne punem încrederea în Domnul şi noi ştim că acesta este ultimul mesaj, mesajul chemării afară, mesajul pregătirii şi aducerii în concordanţă cu Dumnezeu şi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de acela care în zilele acestea ascultă Cuvântul adevărat a lui Dumnezeu, este de acord cu interiorul său, şi poate să creadă aşa cum o spune Scriptura. Doresc să vă transmit saluturi din Moscova, din diferite ţări, din Suedia, de pretutindeni fraţii ne salută. Ei sunt conectaţi prin internet. Noi ne bucurăm şi de acest fapt că acum conexiunea nu este doar pe calculatoare, ci oamenii pot să şi vadă adunările. Dumnezeu a avut de grijă ca Cuvântul Lui să ajungă până la marginile pământului. 

Vazut ultima data