Predica din Krefeld - 6 iunie 2010


 

În această dimineaţă noi îi salutăm pe toţi aceia care sunt prezenţi şi pe aceia din toată lumea care sunt uniţi cu Domnul şi cu noi. Dumnezeu Îşi are poporul Său pe tot pământul. Aşa cum i-a fost făgăduit lui Avraam, poporul lui Dumnezeu este chemat afară din toate popoarele şi naţiunile.

Saluturi [...]

Avem o dorinţă de rugăciune deosebită pentru o soră din Moscova. Dumnezeu răspunde rugăciunilor. El nu se uită la ceea ce fac greşit cei din toate popoarele şi guvernele, ci El se uită la poporul Său, la aceia pe care i-a mântuit prin sângele Lui şi care au devenit proprietatea Sa.

Saluturi deosebite din Pretoria. Dorinţa unui frate din Pretoria este cu adevărat dorinţa Domnului nostru. În oraşul lui se află mai multe grupări şi biserici. Dorinţa acestui frate este ca în fiecare oraş să fie numai o singură biserică biblică, aşa cum a fost situaţia în creştinismul primar. În Ierusalim nu au fost trei sau patru biserici, ci a fost numai o singură biserică. În Corint, în Efes în Colose, pretutindeni a fost numai o singură biserică locală în care Dumnezeu a avut bătrâni, diaconi şi alte slujbe.

Noi observăm tot mai mult că toţi fraţii care au o dorinţă ca Dumnezeu să-Şi atingă ţinta Lui cu noi, ar dori să vadă acest lucru împlinindu-se. Dar acest lucru nu se va împlini prin dorinţa niciunui om. Pentru că, de fapt, mulţi fraţi încă mai au „eu-l” propriu şi doresc să fie ceva deosebit, fiindcă ei cred că ar şti ceva sau ar putea ceva. Dar trebuie să fie aşa cum am citit ieri despre Pavel: „dar nu mai trăiesc eu”. Acesta este un lucru foarte important.

Vazut ultima data