Predica din Krefeld - 31 octombrie 2009


Amin! Înainte să luaţi loc, doresc să citesc din Faptele Apostolilor 22. v.14: „El mi-a zis: Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui”. Acum citim din Fapte 26 v.18: „ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi”. Şi v.22: „Dar, mulţumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viaţă până în ziua aceasta; şi am mărturisit înaintea celor mici şi celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii şi Moise că are să se întâmple”. Romani 3 v.4: „Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi, după cum este scris: Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale, şi să ieşi biruitor când vei fi judecat”. Iubite Domn, Tu, Dumnezeul veşnic credincios, noi astăzi avem aceeaşi trimitere, acelaşi cuvânt al prorocilor, aceeaşi Evanghelie a lui Isus Hristos, aceeaşi învăţătură a apostolilor. Iubite Domn, facă-se conform voii Tale în mijlocul nostru şi în toată lumea. Binecuvântează pe toţi aceia care sunt uniţi cu Tine şi cu noi, fii Tu cu toţi, pe tot pământul, din est până în vest şi din sud până în nord. Tu să chemi afară chiar şi pe ultimii şi Tu să desăvârşeşti lucrarea Ta. Vino în curând! Lăudat şi slăvit să fie Numele Tău cel sfânt şi minunat! Amin!

Vazut ultima data