Predica din Krefeld - 2 iunie 2013


 

[Un frate citeşte din Isaia 12.2-6: „«Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit [El S-a făcut salvarea mea – engl].» Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii şi veţi zice în ziua aceea: «Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui! Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul!» Strigă de bucurie şi veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel.»” (...)].

V-a fost spus deja tuturor un „Bun venit”. Şi tuturor fraţilor şi surorilor care sunt conectaţi în toată lumea care ascultă şi văd această adunare şi-L trăiesc pe Domnul împreună cu noi. Am primit multe salutări, multe telefoane, aseară şi în această dimineaţă. Este minunat modul în care a ajuns la ţintă Cuvântul Domnului. Nu a fost doar ascultat, ci a fost primit, crezut şi a fost descoperit.

Vazut ultima data