Predica din Krefeld - 5 iunie 2016


          Cuvântul de introducere din Is. 55:8-11: „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. «Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre. Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele»”.

            Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu din toată inima că putem fi din nou în acest loc şi suntem mulţumitori pentru toţi fraţii care traduc. Acolo sus la balcon sunt toate cabinele şi se traduce în diferite limbi. 

Vazut ultima data