Predica din Krefeld - 3 noiembrie 2018


         Cuvântul de introducere din Ps. 33:4, 6, 9, 11, 12, 20-22: „Căci Cuvântul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie...Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui...Căci el zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă.

           Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Şi-l alege El de moştenire („ca proprietate” – lb. germ.)!

           Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este ajutorul şi scutul nostru. Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după cum o nădăjduim noi de la Tine!”.

Vazut ultima data