Predica din Krefeld - 6 iunie 2015


Cuvântul de introducere din Iuda 1:17-21: „Dar voi, preaiubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii, care n-au Duhul. Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos, pentru viaţa veşnică”.

Adevărul înaintează. Noi toţi spunem „Amin”.

Din toate popoarele, din toate limbile şi naţiunile, toţi sunteţi bineveniţi. Astăzi avem prieteni din Statele Unite, Canada, Brazilia, Portugalia, Africa de Sud, din întreaga Europă. Îi suntem mulţumitori Domnului din inimă pentru că ne putem aduna nederanjaţi ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu şi să fim pregătiţi pentru ziua glorioasă a revenirii iubitului nostru Domn.

Vazut ultima data