Predica din Krefeld - 4 martie 2018


Cuvântul de introducere din Colos. 2:13-15: „Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce”.

Toţi fraţii slujitori să ştie că noi preţuim faptul că ei vin în acest loc. Noi Îi suntem mulţumitori Domnului din toată inima că există fraţi responsabili pentru toate domeniile. Ne-am dori ca adunările noastre să dureze trei, patru ore, pentru ca toţi să aibă posibilitatea să cânte şi să spună ceva. Dar noi ne vom concentra doar pe Cuvânt şi Îi vom mulţumi Domnului că încă ne putem aduna nederanjaţi. Nu doar ca să-I mulţumim Domnului, ci să-L credem, să credem din toată inima, şi prin aceasta să confirmăm că, Cuvântul lui Dumnezeu a găsit intrare în noi şi că pentru noi Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă totul.

Pe scurt ne întoarcem la temele actuale. Întreaga lume a urmărit înmormântarea lui Billy Graham. Se spune că prin slujba lui au fost conduşi la Hristos două sute de milioane de oameni. Toţi îşi au locul lor. Noi Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru aceasta.

Vazut ultima data