Predica din Krefeld - 1 noiembrie 2008


 

            Laude şi mulţumiri Domnului pentru harul şi credincioşia Lui! Îi salutăm din acest loc pe toţi fraţii şi surorile din toate ţările şi limbile! Le urăm tuturor celor nou adăugaţi să intre repede în cadenţă, să nu aibă o împotrivire interioară, ci să lase Cuvântul lui Dumnezeu să conteze şi să-l primească şi să-l creadă aşa cum spune Scriptura. Suntem uniţi cu cei care sunt uniţi cu Domnul şi care primesc Cuvântul Său. Timpul se scurge repede şi nicio zi, nicio săptămână, nicio lună nu se mai întorc. Am încercat să răscumpărăm şi timpul din luna noiembrie. În octombrie am răscumpărat timpul. Privim înapoi la acest timp pe care l-am răscumpărat pentru a aduce acest Cuvânt preţios, să semănăm această sămânţă preţioasă şi să aducem promisiunile lui Dumnezeu poporului lui Dumnezeu.

            Am auzit cuvântul din introducere. A fost un cuvânt foarte puternic! Prin Cuvânt, răscumpărarea deplină ne este arătată. Din partea lui Dumnezeu, toate sunt făcute. El a făcut totul. Acum este rândul nostru, ca să o primim prin credinţă şi să o trăim personal prin credinţă, ca noi să facem parte dintre biruitori, prin harul Său. Citesc din Apoc. 3. În ultima cântare am auzit vorbindu-se despre scaunul de domnie. Apoc. 3.21-22: „Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie”. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul”. Înainte de asta, citim în v.20: „Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine”. Aceasta se poate întâmpla în seara aceasta, în acest loc, cu fiecare dintre noi, ca noi să auzim vocea Sa, să auzim cum bate la uşă, să deschidem uşa inimii noastre ca El să locuiască în noi şi să ia cina cu noi.

Vazut ultima data