Predica din Krefeld - 6 octombrie 2013


 

 [Fratele Alfred Borg: Tit 3.4-7: „Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice” (...). Fratele Schmidt: Dumnezeule Atotputernic, privim la Tine în acest ceas de har pe care ni l-ai dăruit, ca să ne deschidem gurile şi să Te proslăvim şi să Te lăudăm. O, Doamne Îţi mulţumim fiindcă bunătatea Ta, bunătatea Dumnezeului şi Salvatorului nostru ni s-a arătat şi nouă. Tu ne-ai acordat harul Tău. Îţi mulţumim, Dumnezeule mare, fiindcă Tu, din Est, din Vest, din Sud şi din Nord, din toată lumea Tu ai adunat oameni şi încă aduni şi chemi oameni. Ei vin de pretutindeni la Tine, o, Doamne, la Tine, Dumnezeul cel viu; nu la nişte oameni, ci la Tine, la Singurul Dumnezeu adevărat şi drept. Îndurarea Ta ni s-a descoperit și nouă. Doamne, Îţi mulţumim fiindcă prin Cuvântul Tău şi prin Duhul Tău noi toţi am fost născuţi din nou. Îţi mulţumim pentru Duhul Sfânt pe care L-ai dăruit. Îţi mulţumim fiindcă ştim că a fost turnat din belșug prin Isus Hristos, Domnul şi Salvatorul nostru. Te rugăm dăruieşte harul, astfel ca nădejdea noastră să fie în Tine; noi să nu fim dezamăgiți în nădejdea noastră. Tu să dăruieşti totul spre lauda şi cinstea Numelui Tău. Îţi mulţumim! Fii cu noi şi în dimineaţa aceasta. Tu să ne vorbeşti prin Cuvântul Tău cel sfânt. Doamne Isuse, unge buzele prin care vei vorbi. Doamne al c

 

Vazut ultima data