Predica din Krefeld - 3 ianuarie 2015


Cuvântul de introducere din 1 Cronici 16:8-12; 23-25: „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui: faceţi cunoscute printre popoare faptele Lui înalte! Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui! Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul! Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui! Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui şi de judecăţile rostite de gura Lui;...Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! Vestiţi din zi în zi mântuirea Lui, povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui! Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă, El este de temut, mai presus de toţi dumnezeii”.

Vazut ultima data