Predica din Krefeld - 6 decembrie 2015


Cuvântul de introducere din Ps. 103:1-5: „Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare; El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul”.

Îi aducem laudă şi mulţumire Domnului nostru. Sunt copleşit de ceea ce am putut înălţa la tronul harului prin cântări, spre cinstea Domnului. Inimile noastre sunt pline de mulţumire pentru că în ziua mântuirii Dumnezeu ne-a ajutat. El ne-a dăruit mult har. Ceea ce a făgăduit Domnul este în legătură cu realitatea. Făgăduinţele lui Dumnezeu nu plutesc în aer, făgăduinţele lui Dumnezeu devin realitate în mijlocul nostru, în noi şi prin noi. Aşa cum s-a întâmplat la prima venire a Domnului nostru, când 109 făgăduinţe din Vechiul Testament s-au împlinit.

Vazut ultima data