Predica din Krefeld - 1 noiembrie 2015


Cuvântul de introducere din 1 Petru 1:22:„Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima”. Fraţilor şi surorilor, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima, nu doar în cuvinte, ci în adevăr şi realitate. Noi ştim că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima noastră, prin Duhul Sfânt. Știm că dragostea este primul rod al Duhului Sfânt, aşa cum este scris în Gal. 5:22: „dragostea, bucuria...”. Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască toate aceste lucruri! „...iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima”. 1 Pet. 1:23-25: „fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă, şi floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie”.

Vazut ultima data