Predica din Krefeld - 5 februarie 2011


Este atât de frumos că noi putem fi uniţi în Domnul şi ne bucurăm fiindcă ştim că acest timp în care trăim este un timp deosebit. Dumnezeu nu a rămas undeva în istorie, ci El Îşi împlineşte Planul Lui de mântuire. Noi vedem cum se întâmplă acest lucru cu poporul Israel şi cu popoarele vecine. Aşa cum este scris, aşa se şi întâmplă. Prorocul Zaharia a prorocit mai dinainte: „În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica vor fi vătămaţi”. Aceasta se poate citi în Zaharia cap. 12 şi 14. Dacă privim situaţia din jurul Israelului, se vorbește despre democraţie. Nu vine nicio democraţie, ci acum vin la putere fanatici care sunt împotriva Israelului. Ei vin la putere acum. Eu cunosc Iordania şi Egiptul. Pretutindeni era libertate şi se putea vesti Cuvântul lui Dumnezeu. Dar şi în aceste lucruri trebuie să se împlinească Scriptura. Noi, de asemenea, ştim ce rol joacă Vaticanul în aceste situaţii. Noi suntem mulţumitori fiindcă Dumnezeu ne-a descoperit Cuvântul profetic prin marele Său har. El nu ne lasă în întuneric. Noi nu trebuie să răstălmăcim sau să spunem: „Ah, ar putea fi în felul acesta sau acela”. Nu! Totul este aşa cum a spus-o Dumnezeu în Cuvântul Lui. Dacă noi îl amintim din când în când pe fratele Branham, atunci o facem doar pentru faptul că Dumnezeu l-a ales ca să fie o unealtă deosebită, aşa cum i-a folosit şi pe Moise, Iosua, Ilie sau Elisei. De la început Dumnezeu i-a ales pe slujitorii Săi ca să vorbească prin ei şi să ne aducă Cuvântul. Aşa de sigur cum Dumnezeu a avut nişte bărbaţi aleşi de El, ca să ne fie adus Cuvântul, la fel de sigur, Dumnezeu a trebuit să trimită pe cineva ca acest Cuvântul scris să ne fie descoperit prin harul lui Dumnezeu şi să ne introducă în tot Planul de mântuire al Dumnezeului nostru

Vazut ultima data