Predica din Krefeld - 6 august 2016


 

Cuvântul de introducere din Ioan 3:27-36:„Drept răspuns, Ioan i-a zis: «Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer. Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: «Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis („un premergător” – lb. germ.) înaintea Lui. Cine are mireasă este mire; dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui („glasul de veselie al mirelui” – lb. germ.): şi această bucurie, care este a mea, este deplină. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.

Cel ce vine din cer este mai presus de toţi; cel ce este de pe pământ este pământesc şi vorbeşte ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toţi. El mărturiseşte ce a văzut şi a auzit, şi totuşi nimeni nu primeşte mărturia Lui. Cine primeşte mărturia Lui adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură. Tatăl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el»”.

Vazut ultima data