Predica din Krefeld - 5 ianuarie 2013


[Un frate: Apoc. 1.1-3: „Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând prin îngerul Său, la robul Său Ioan care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos şi a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!” (...).]

Astăzi vom avea o introducere foarte scurtă, dar doresc să vă spun tuturor, din toată inima: „Bun venit!” Eu sper că toţi se vor simţi bine. În special toţi aceia care nu înţeleg limba germană, prin traducerea predicii să aibă parte de tot ce avem noi parte şi să mulţumească şi ei Domnului pentru tot. Dacă doriţi să mă înţelegeţi bine, atunci uitaţi-vă la acest teanc de e-mailuri şi de saluturi pe care le-am primit. Acestea au fost trimise din toată lumea. Dacă le-aş citi pe toate atunci cred că ar dura aproape o jumătate de oră.

Vazut ultima data