Predica din Krefeld - 6 ianuarie 2013


[Un frate: Luca 10.21: „În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: «Tată, Doamne al cerului şi al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu. Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.» Apoi S-a întors spre ucenici şi le-a spus deoparte: «Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeţi voi! Căci vă spun că mulţi proroci şi împăraţi au voit să vadă ce vedeţi voi şi n-au văzut, să audă ce auziţi voi şi n-au auzit»”. (...)]

[O binecuvântare de copil: „Doamne iubit, Dumnezeu veşnic credincios, tu ai dat fratelui şi sorei noastre o fiică. Ţi-o dedicăm Ţie pe Sofie, într-un mod conştient. Aşa cum Tu ai luat copiii în braţe, la fel îi iei Tu şi azi şi spui: „Lăsaţi copiii să vină la Mine”. Ţi-o dedicăm pe Sofie. Îţi dedicăm întreaga familie. Fiţi binecuvântaţi cu binecuvântarea Dumnezeului Atotputernic. În Numele sfânt al lui Isus. Amin. Domnul să fie cu voi”.]

Vazut ultima data