Scrisoare circulara - aprilie 2020

Scrisoare circulara - aprilie 2020

          Îi salut pe toți credincioșii, pe toți frații și surorile din toată lumea cu Cuvântul din 2 Pet. 3:9: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință”. Iar făgăduința este aceasta: „Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi” (Ioan 14:3). Suntem profund recunoscători lui Dumnezeu pentru scumpul și sfântul Său Cuvânt, pentru Vechiul și Noul Testament, pentru evanghelii, epistolele apostolilor și cartea Apocalipsei. Fiecare temă biblică a fost tratată cu cea mai mare claritate. Preocuparea principală a tuturor credincioșilor biblici a fost și este tema referitoare la a doua venire a lui Hristos. În prezent aceasta este în legătură directă cu ultimul mesaj trimis pentru chemarea afară, separarea și pregătirea Bisericii lui Isus Hristos pentru ziua slăvită a revenirii DOMNULUI nostru.

 
Vazut ultima data