Scrisoare circulara - decembrie 2020

Scrisoare circulara - decembrie 2020

Din inimă vă salut pe toți frații și surorile din întreaga lume în Numele scump al Domnului și Răscumpărătorului nostru Isus Hristos, cu Cuvântul din 1 Ioan 2:27: „Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi (tot timpul – lb. germană) și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea”. Fie ca aceste cuvinte să pătrundă adânc în fiecare inimă și să devină realitate. Sub directa ungere și inspirație a Duhului Sfânt, prorocii au putut anunța dinainte întregul plan de mântuire în Cuvântul lui Dumnezeu. Aceeași ungere s-a odihnit peste Mântuitorul nostru. El a fost Hristos – Unsul. În Luca 4:18-19, Mântuitorul nostru a citit textul din Isaia 61, versetul 1 și jumătate din versetul 2: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; Ma trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, și orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului”. Și noi, ca adevărați credincioși, am primit același Duh, aceeași ungere, aceeași învățătură, aceeași descoperire a lui Isus Hristos.

Vazut ultima data