Scrisoarea circulara din octombrie 2017

Scrisoarea circulara din octombrie 2017

Din toată inima îi salut pe toți adevărații credinciosi biblici din toate țările şi limbile în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos, cu textul din 1 Tim. 6:14-15:

„Să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină, până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor...”

Acesta este unul din cele mai importante texte din Scriptură referitoare la însărcinarea dată de Dumnezeu înaintea revenirii lui Hristos. Aici este vorba de executarea unei misiuni divine care trebuie dusă la îndeplinire fără prihană si fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos.

Nu există chemare fără o însărcinare si nici însărcinare fără o chemare........

Vazut ultima data