Scrisoare circulara aprilie 2017

Scrisoare circulara aprilie 2017

            Doresc să-i salut din adâncul inimii pe toţi fraţii şi pe toate surorile din întreaga lume în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos, cu textul din Apoc. 1:1:

            „Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând, prin îngerul Său, la robul Său Ioan...”.

            Apostolul Ioan a fost un astfel de slujitor căruia i-a fost descoperită partea profetică a planului de mântuire. Apostolul Pavel a fost un astfel de slujitor căruia i-au fost descoperite toate lucrurile care urmau să aibă loc în timpul harului până la revenirea lui Hristos..

Vazut ultima data