Scrisoarea circulara aprilie 2015

Scrisoarea circulara aprilie 2015

 

Salutări din inimă tuturor fraţilor şi surorilor din întreaga lume în Numele Domnului Isus Hristos, cu Cuvântul din Evrei 9:28:

„Tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară –  nu în vederea păcatului  – ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă”.

A doua venire a lui Hristos este revenirea Lui care a fost făgăduită (Ioan 14:1-3).

El Se întoarce pentru toţi răscumpăraţii care Îl aşteaptă. El Se întoarce pentru toţi răscumpăraţii care sunt pregătiţi: „...cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă...” (Matei 25:10). El Se întoarce pentru toţi răscumpăraţii care iubesc venirea Lui. Şi toţi cei ce iubesc venirea Lui vor primi cununa neprihănirii care le-a fost făgăduită (2 Tim. 4:8).

 

Vazut ultima data