Scrisoare circulara - 1980 august

Scrisoare circulara - 1980 august

Eu vă salut din toată inima pe toţi în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos, cu cuvântul din Evrei 13:20-21: Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-i este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.”

Vazut ultima data