Scrisoare circulara - 1993 martie

Scrisoare circulara - 1993 martie

Văsalut din inimă pe toţi cu cuvîntul din Rom. 1, 1-7: „...adică pe Isus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate Neamurile, între care Sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos. Deci, vouă tuturor, care Sunteţi prea iubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!”

Apostolul Pavel a stabilit de la început în epistolele lui ţinta slujbei sale. El vroia şi trebuia să realizeze prin vestirea unicei Evanghelii a lui Isus Hristos scopul pentru care a murit Mîntuitorul. EL, Fiul lui Dumnezeu, a fost ascultător pînă la moartea pe cruce; El a adus mîntuirea. Ascultarea Lui stătea faţă-n faţă cu neascultarea primului Adam. EL a reparat greşeala şi în El a fost împăcată lumea cu Dumnezeu.

Vazut ultima data