Scrisoare circulara - 1993 decembrie

Scrisoare circulara - 1993 decembrie

 

Vă salut pe toţi din inimă în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu cuvîntul din Tit 1, 1: „Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu, şi cunoştinţa adevărului, care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieţii vecinice ... "

Viaţa unui om credincios se desfăşoară în cadrul graniţelor, aparţin ca mădulare de întregul trup al Domnului. Descoperirea personală a lui Dumnezeu in Isus Hristos, este punctul central al istoriei mîntuirii şi totodată al întîlnirii noastre cu El. Doar in El, Dumnezeu s-a îndurat de omenire aducînd mîntuire, prin El singur sîntem mîntuiţi, doar în El se află şi întîlnirea tuturor celor care prin har au devenit proprietatea Sa. EL este Capul căruia i se subordonează fiecare mădular al trupului Său. Numai Cuvîntul scris este o candelă pentru picioarele noastre şi o lumină pe drumul nostru ca urmaşi ai Domnului.

Vazut ultima data