Scrisoare circulara - 1994 decembrie

Scrisoare circulara - 1994 decembrie

Vă salut din inimă pe toţi în Numele scump al Domnului şi Răscumpărătorului nostru iubit, Isus Hristos, cu Isa. 40, 8b:

„… dar cuvîntul Dumnezeului nostru rămîne în veac.“

Cu capitolul patruzeci, proorocul Isaia ne face o introducere a Noului Testament. El arată spre slujba lui Ioan Botezătorul, care a pregătit în pustie calea Domnului şi în locurile uscate a netezit un drum pentru Dumnezeul nostru. Prin aceasta Răscumpărătorul este descris exact. Noi ştim cine este El. Noi ştim în cine credem. Un glas i-a zis proorocului: „Strigă!“ — El a întrebat: „Ce să strig?“, pentru că un însărcinat al lui Dumnezeu nu poate să vestească pur şi simplu orice.

Răspunsul sună: „Orice făptură este ca iarba, şi toată strălucirea ei ca floarea de pe cîmp. Iarba se usucă, floarea cade, cînd suflă vîntul Domnului peste ea. — În adevăr, poporul este ca iarba.“ 

Vazut ultima data