Scrisoare circulara - 1998 aprilie

Scrisoare circulara - 1998 aprilie

Vă salut pe toţi din inimă în Numele scump al Domnului şi Răscumpărătorului nostru Isus Hristos cu Cuvântul din Apoc. 1:1-3:

„Descoperirea lui Isus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, — care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos, şi a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!“

Vazut ultima data