Capitolul:

1. Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. -

2. Nebunului nu-i este de învăţătură, ci vrea să arate ce ştie el. -

3. Când vine cel rău, vine şi dispreţul; şi odată cu ruşinea, vine şi ocara. -

4. Cuvintele gurii unui om sunt ca nişte ape adânci; izvorul înţelepciunii este ca un şuvoi care curge într-una. -

5. Nu este bine să ai în vedere faţa celui rău, ca să nedreptăţeşti pe cel neprihănit la judecată. -

6. Vorbele nebunului aduc ceartă, şi gura lui înjură până stârneşte lovituri. -

7. Gura nebunului îi aduce pieirea, şi buzele îi sunt o cursă pentru suflet. -

8. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile: alunecă până în fundul măruntaielor. -

9. Cine se leneveşte în lucrul lui este frate cu cel ce nimiceşte. -

10. Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el, şi stă la adăpost. -

11. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; în închipuirea lui, ea este un zid înalt. -

12. Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă, dar smerenia merge înaintea slavei. -

13. Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea. -

14. Duhul omului îl sprijineşte la boală; dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica? -

15. O inimă pricepută dobândeşte ştiinţa, şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa. -

16. Darurile unui om îi fac loc, şi-i deschid intrarea înaintea celor mari. -

17. Cel care vorbeşte întâi în pricina lui, pare că are dreptate, dar vine celălalt, şi-l ia la cercetare. -

18. Sorţul pune capăt neînţelegerilor, şi hotărăşte între cei puternici. -

19. Fraţii nedreptăţiţi sunt mai greu de câştigat decât o cetate întărită, şi certurile lor sunt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărăteşti. -

20. Din rodul gurii lui îşi satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. -

21. Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele. -

22. Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul. -

23. Săracul vorbeşte rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. -

24. Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate. -