Capitolul:

1. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. -

2. Omul socoteşte că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. -

3. A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele. -

4. Privirile trufaşe şi inima îngâmfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. -

5. Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. -

6. Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte. -

7. Silnicia celor răi îi mătură, pentru că nu vor să facă ce este drept. -

8. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine.

9. Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. -

10. Sufletul celui rău doreşte răul, semenul lui n-are nici o trecere înaintea lui. -

11. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept: şi când se dă învăţătură celui înţelept, el capătă ştiinţa. -

12. Cel neprihănit se uită la casa celui rău, şi vede ce repede sunt aruncaţi cei răi în nenorocire. -

13. Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns, când va striga. -

14. Un dar făcut în taină potoleşte mânia, şi o mită dată pe ascuns potoleşte cea mai puternică mânie. -

15. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. -

16. Omul care se abate de la calea înţelepciunii, se va odihni în adunarea celor morţi. -

17. Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă, şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţeşte. -

18. Cel rău slujeşte ca preţ de răscumpărare pentru cel neprihănit, şi cel stricat, pentru oamenii fără prihană. -

19. Mai bine să locuieşti într-un pământ pustiu, decât cu o nevastă gâlcevitoare şi supărăcioasă. -

20. Comori de preţ şi untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte. -

21. Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. -

22. Înţeleptul cucereşte cetatea vitejilor, şi doboară puterea în care se încredeau. -

23. Cine îşi păzeşte gura şi limba, îşi scuteşte sufletul de multe necazuri. -

24. Cel mândru şi trufaş se cheamă batjocoritor: el lucrează cu aprinderea îngâmfării.

25. Poftele leneşului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. -

26. Toată ziua o duce numai în pofte: dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. -

27. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. -

28. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. -

29. Cel rău ia o înfăţişare neruşinată, dar omul fără prihană îşi îmbunătăţeşte calea. -

30. Nici înţelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. -

31. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului. -