Capitolul:

1. Mai mult preţuieşte săracul, care umblă în neprihănirea lui, decât un bogat cu buze stricate şi nebun. -

2. Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte, o nimereşte rău. -

3. Nebunia omului îi suceşte calea, şi apoi cârteşte împotriva Domnului cu inima lui. -

4. Bogăţia aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. -

5. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. -

6. Omul darnic are mulţi linguşitori, şi toţi sunt prieteni cu cel ce dă daruri. -

7. Toţi fraţii săracului îl urăsc; cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el! El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi. -

8. Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea, găseşte fericirea. -

9. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni va pieri, -

10. Unui nebun nu-i stă bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puţin unui rob să stăpânească peste voievozi. -

11. Înţelepciunea face pe om răbdător, şi este o cinste pentru el să uite greşelile. -

12. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu, şi bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă. -

13. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său, şi o nevastă gâlcevitoare este ca o streaşină de pe care picură într-una. -

14. Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. -

15. Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi sufletul molatic suferă de foame. -

16. Cine păzeşte porunca, îşi păzeşte sufletul; cine nu veghează asupra căii sale, va muri. -

17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea. -

18. Pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. -

19. Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-şi ia pedeapsa; căci dacă-l scoţi din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. -

20. Ascultă sfaturile, şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept pe viitor! -

21. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte. -

22. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui; şi mai mult preţuieşte un sărac decât un mincinos. -

23. Frica de Domnul duce la viaţă, şi cel ce o are, petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. -

24. Leneşul îşi vâră mâna în strachină, şi n-o duce înapoi la gură. -

25. Loveşte pe batjocoritor, şi prostul se va face înţelept; mustră pe omul priceput, şi va înţelege ştiinţa. -

26. Cine jefuieşte pe tatăl său şi izgoneşte pe mama sa, este un fiu care aduce ruşine şi ocară. -

27. Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura, dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte. -

28. Un martor stricat îşi bate joc de dreptate, şi gura celor răi înghite nelegiuirea. -

29. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori, şi loviturile pentru spinările nebunilor.