Capitolul:

1. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înţelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel şi pentru Ucal.

2. Negreşit, sunt mai prost decât oricine, şi n-am pricepere de om.

3. N-am învăţat înţelepciunea, şi nu cunosc ştiinţa sfinţilor.

4. Cine s-a suit la ceruri, şi cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el, şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta? -

5. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El.

6. N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească, şi să fii găsit mincinos. -

7. Două lucruri Îţi cer; nu mi le opri, înainte de moarte!

8. Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie.

9. Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine, şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva în sărăcie, să fur, şi să iau în deşert Numele Dumnezeului Meu. -

10. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme şi să te faci vinovat. -

11. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său, şi nu binecuvântează pe mama sa.

12. Este un neam de oameni care se crede curat, şi totuşi, nu este spălat de întinăciunea lui.

13. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufaşi, şi care îşi ţin pleoapele sus.

14. Este un neam de oameni, ai căror dinţi sunt nişte săbii, şi ale căror măsele sunt nişte cuţite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ, şi pe cei lipsiţi dintre oameni. -

15. Lipitoarea are două fete: „Dă! dă!” Trei lucruri sunt nesăţioase, patru lucruri nu zic niciodată: „Destul!” ,

16. şi anume: Locuinţa morţilor, femeia stearpă, pământul, care nu este sătul de apă, şi focul, care nu zice niciodată: „Destul!” -

17. Pe ochiul care îşi bate joc de tatăl său, şi nesocoteşte ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu, şi îl vor mânca puii de vultur. -

18. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele, şi chiar patru pe care nu le pot pricepe:

19. urma vulturului pe cer, urma şarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării, şi urma omului la o fată.

20. Tot aşa este şi calea femeii preacurve: ea mănâncă, şi se şterge la gură, şi apoi zice: „N-am făcut nimic rău.” -

21. Trei lucruri fac să se răscoale o ţară, şi patru lucruri nu le poate suferi:

22. un rob, care a început să împărăţească, un nebun, care are pâine din belşug,

23. o femeie dispreţuită care se mărită, şi o roabă care moşteneşte pe stăpâna sa. -

24. Patru vietăţi sunt mai mici pe pământ, şi totuşi din cele mai înţelepte:

25. furnicile, care nu sunt un popor tare, dar îşi pregătesc hrana vara,

26. şoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar îşi aşează locuinţa în stânci;

27. lăcustele n-au împărat, şi totuşi pornesc toate în cete;

28. păianjenul îl poţi prinde cu mâinile, şi se găseşte totuşi în casele împăraţilor.

29. Trei fiinţe au o ţinută frumoasă, şi patru au mers măreţ:

30. leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui,

31. calul închingat gata, şi ţapul; şi împăratul, căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. -

32. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie, şi dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură:

33. căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge, şi stoarcerea mâniei dă certuri.