Predica de la Krefeld din 1 decembrie 2013


Ewald Frank

 

[Fratele Alfred Borg: Rom. 16:25-27: „Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor şi, prin porunca Dumnezeului Celui veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, ca să asculte de credinţă – a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin”.

Fratele Schmidt: O, Dumnezeule mare, Îţi mulţumim pentru harul şi credincioşia Ta. Îţi mulţumim Doamne, pentru sfântul Tău Cuvânt. Aşa cum am citit, prin apostolii pe care i-ai trimis, noi putem cunoaşte Cuvântul harului, ne-a fost vestit Cuvântul răscumpărării.

Vazut ultima data