Predica din Krefeld - 1 noiembrie 2014


 Isaia 51:1-4: Ascultaţi-Mă, voi, care umblaţi după neprihănire, care căutaţi pe Domnul! Priviţi spre stânca din care aţi fost ciopliţi, spre groapa din care aţi fost scoşi. Uitaţi-vă la părintele vostru Avraam şi spre Sara care v-a născut; căci l-am chemat când era numai el singur, l-am binecuvântat şi înmulţit. Tot astfel, Domnul are milă de Sion şi mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un Eden şi deşertul lui ca o grădină a Domnului. Bucuria şi veselia vor fi mijlocul lui, mulţumiri şi cântări de laudă. Ia aminte spre Mine, dar, poporul Meu, pleacă urechea spre Mine, neamul Meu! Căci de la Mine va ieşi Legea şi voi face dreptatea Mea lumină popoarelor”.

Vazut ultima data