Predica din Krefeld - 1 februarie 2009


 

[…]  Domnul Îşi cheamă afară poporul Său din toate naţiunile şi din toate limbile. Lui Avraam i-a făgăduit-o, iar în Gal. 3 ne este arătat înaintea ochilor noştri că Domnul Îşi cheamă afară poporul Său din toate popoarele şi limbile. O puteţi citi în Gal. 3, în câteva versete. Şi dacă ne gândim că Dumnezeu a dat harul ca noi să auzim Cuvântul Său ca niciodată înainte, în toată lumea, ca noi să-l putem vesti. Chiar în acest moment noi îl putem vesti prin transmisiunea directă în lumea întreagă, ca să se poată împlini că „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul”.

Când i-am auzit mai ales pe fraţii noştri din România şi când l-am auzit pe fratele Losher rugându-se fără să înţeleg ce spune, m-am gândit în câte limbi au auzit urechile mele traducerile în toată lumea. Şi iată că se întâmplă, Dumnezeu este credincios, Îşi trimite cuvântul Său, cheamă afară, şi toţi cei ce cred acum vor vedea slava lui Dumnezeu. Pe cât de sigur l-a crezut Avraam pe Dumnezeu şi a văzut făgăduinţa împlinită la fel de sigur Îl credem noi acum pe Dumnezeu şi vom vedea fiecare făgăduinţă împlinită. Am aici peste zece e-mail-uri care au sosit în această dimineaţă – din Franţa, Norvegia, Senegal – din diferite ţări şi pe lângă acestea şi 15 telefoane din diferite ţări unde fraţii sunt adunaţi împreună cu noi şi ascultă transmisiunea. Pentru noi este împlinirea a ceea ce am amintit deja, şi anume că Dumnezeu a purtat de grijă ca evanghelia Sa veşnică să fie predicată în tot adevărul, fără cea mai mică răstălmăcire – Cuvântul lui Dumnezeu în forma originală.

Vazut ultima data