Predica din Krefeld - 2 martie 2008


Ewald Frank

 

          Să rămânem în picioare. Mulţumim corului care ne-a acompaniat. Prima dată vom citi câteva din Psalmul 103 apoi vom ruga patru fraţi de naţionalităţi diferite să vină în faţă şi să se roage cu noi. Aş dori să-i invit în faţă pe fraţii Muler, Kukacika, Forestieri şi Didier. Ei se vor ruga împreună cu noi în limba lor maternă. În timp ce fraţii noştri se pregătesc să vină noi vom citi din Psalmul 103:1-5: „Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare; El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea, şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul”.

Vom cânta „Numai să crezi ” apoi fraţii vor veni aici în faţă şi vor aduce acest serviciu divin în faţa Tronului de har. […]

Aţi auzit cu toţii cum s-a rugat fratele nostru, ca omul cel vechi să moară şi omul cel nou să trăiască. Ambele naturi nu se împacă [sau: este imposibil să existe ambele în acelaşi timp – n.tr.]. Omul cel vechi trebuie să moară astfel încât omul cel nou să poată trăi.

Vazut ultima data